Welkom op de website van Huisartspraktijk Bos

 

Mr. C. Kooimancentrum 15 B te Weesp

Telefoon 0294-412876

Levensbedreigende situatie bel 112

Spoed, maar niet levensbedreigend 0294-412876 - kies 1

Spoed, buiten kantoortijden, niet levensbedreigend 088 - 130 96 00

Fax 0294-431773

Email info@huisartspraktijkbos.nl

 

Folder Huisartspraktijk Bos 

 

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden

 

 

Huisartspraktijk Bos gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartspraktijk Bos deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartspraktijk Bos bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisartspraktijk Bos houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartspraktijk Bos vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Huisartspraktijk Bos informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Huisartspraktijk Bos informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartspraktijk Bos informeert patiënten indien Huisartspraktijk Bos bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.